Bạn có thể tìm một đối tác ủy quyền của ZWSOFT tại nơi bằng Partner Locator. Bạn cũng có thể gọi điện cho chúng tôi 86-20-38259726, hoặc gửi Email cho chúng tôi sales@zwsoft.com.

Tất cả sản phẩm của ZWSOFT đều bán qua đối tác phân phối chính thức. Đối tác của chúng tôi được ủy quyền để cung cấp dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng, bao gồm đào tạo, cải đặt và hỗ trợ kỹ thuật.

Để có đại diện sales liên hệ bạn, xin vui lòng điền nhưng thông tin sau. Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu hỏi báo giá của bạn cho đối tác phụ trách cung cấp dịch vụ cho bạn. Đối tác của chúng tôi sẽ đến với bạn trong 1-2 ngày. Cảm ơn sự thông cảm của bạn.

Những chỗ mang dấu * là cần thiết.

ZWCAD+ is developed and provided by ZWCAD Design Co., Ltd.
2015 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. | About ZWSOFT | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact us |