Tiếng Việt

ZW3D

ZW3D

ZW3D

menu
 • ZW3D Lite

  CAD 3D Cơ bản

 • Mô đun ZW3D cung cấp các tính năng CAD 3D cơ bản phù hợp với thiết kế sản phẩm đơn giản. Không chỉ đọc và chỉnh sửa trực tiếp mô hình 3D từ CATIA, NX, Creo, Inventor and Solidworks, STEP, STL, IGES, Parasolid, DWG, DXF và SAT, mà còn có thể xuất ra định dạng CATIA và các định dang tiêu chuẩn khác.

Tính Năng

 • • Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng.

  • Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL

  • Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR

  • Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch

  • Phác họa 3D và dạng khung bao

  • Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa.

  • Thiết kế lắp ráp.

  • Chế độ view thực tế và phân tích mô hình

  • Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables

  • Phục hồi mô hình

  • Direct Editing

  • Quản lý thông tin sản xuất - PMI

  • Thư viện thiết kế

  • Kết nối với KeyShot, FEA, Traceparts...

Bản quyền thuộc ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) Chính Sách Bảo Mật.

Tât cả các nhãn hiệu được trích dẫn ở đây là tài sản của chủ sở hữu.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More