Tiếng Việt

ZW3D

ZW3D

ZW3D

menu
 • ZW3D Premium

  Thiết kế 3D + Khuôn+ CAM

 • Phiên bản ZW3D premium cung cấp đầy đủ chức năng CAD, thiết kế khuôn mẫu và gia công 2-3 trục, bao gồm chuyển đổi dữ liệu, lắp ráp mô hình, thiết kế kim loại tấm, phay 2 trục, khoan, phay 3 trục... Dựa theo tính năng của ZW3D premium, cho thấy ZW3D cung cấp một giải pháp CAD/CAM tối ưu và dễ sử dụng.

Tính Năng

 • • Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng.
  • Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL
  • Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR
  • Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch
  • Phác họa 3D và dạng khung bao
  • Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa.
  • Thiết kế lắp ráp.
  • Chế độ view thực tế và phân tích mô hình
  • Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables
  • Phục hồi mô hình
  • Direct Editing
  • Quản lý thông tin sản xuất - PMI
  • Thư viện thiết kế
  • Kết nối với phím mềm, FEA, Traceparts...
  • Công cụ tạo hình Morphing, Wrapping và Flex
  • Tạo biên dạng tự do mặt loại A
  • Lắp ráp và tạo nhóm nâng cao.
  • Thiết kế kim loại tấm.
  • Thiết kế ngược - mây điểm
  • Thiết kế chi tiết hàn.
  • Thiết kế điện cực
  • Thiết kế khuôn mẫu.
  • Gia công phay 2 trục.
  • Gia công tiện 2 trục.
  • Gia công lỗ.
  • Chiến lược Auto-feature
  • Chỉnh sửa đường dao.
  • Tính năng Solid Verification
  • ZW3D Post Processor
  • Gia công 3 trục QuickMillTM
  • Tự động kiểm soát tốc độ chạy dao

Bản quyền thuộc ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) Chính Sách Bảo Mật.

Tât cả các nhãn hiệu được trích dẫn ở đây là tài sản của chủ sở hữu.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More