Tiếng Việt

ZW3D

ZW3D

ZW3D

menu
 • ZW3D Standard

  CAD 3D Nâng Cao

 • ZW3D Standard cung cấp tất cả các tính năng của CAD với công nghệ Hybrid Modeling khối lẫn bề mặt, lắp ráp nâng cao, chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ.. Hơn nữa ZW3D Standard có giải pháp cho kim loại tấm và thiết kế ngược. ZW3D Standard là giải pháp cho thiết kế mẫu và thiết kế sản phẩm.

Tính Năng

 • • Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng.

  • Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL

  • Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR

  • Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch

  • Phác họa 3D và dạng khung bao

  • Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa.

  • Thiết kế lắp ráp.

  • Chế độ view thực tế và phân tích mô hình

  • Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables

  • Phục hồi mô hình

  • Direct Editing

  • Quản lý thông tin sản xuất - PMI

  • Thư viện thiết kế

  • Kết nối với KeyShot, FEA, Traceparts...

  • Công cụ tạo hình Morphing, Wrapping và Flex

  • Tạo biên dạng tự do mặt loại A

  • Lắp ráp và tạo nhóm nâng cao.

  • Thiết kế kim loại tấm.

  • Thiết kế ngược - mây điểm

  • Thiết kế chi tiết hàn.

Bản quyền thuộc ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) Chính Sách Bảo Mật.

Tât cả các nhãn hiệu được trích dẫn ở đây là tài sản của chủ sở hữu.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More