Hơn 900.000 người đang dùng ZWCAD

Tin tức mới nhất

  • ZWCAD 2020 SP1 hiện đã được phát hành

    Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu với bạn ZWCAD 2020 SP1, Hãy cùng xem xét kỹ hơn về chúng.

  • 1 PHÚT 1 CAD: Hãy bắt đầu tìm hiểu các lệnh CAD bắt đầu bằng C

    Lần này tôi sẽ giới thiệu năm lệnh CAD bắt đầu bằng chữ cái "C". Chúng ta hãy bắt đầu nào!

  • Cộng đồng người dùng ZWCAD

    Đăng câu hỏi và câu trả lời của bạn trong diễn đàn ZWCAD. Mọi người đều có thể tham gia vào cộng đồng ZWCAD để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi suy nghĩ.

© 2019 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) All rights reserved. Privacy Policy.

All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More