Hơn 900.000 người đang dùng ZWCAD

Tin tức mới nhất

  • ZWorld 2019: Tụ họp và chia sẻ CAx thành công

    ZWorld 2019 (trước là GPC), một diễn đàn mở để chia sẻ kỹ thuật đã được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

  • Mong đợi gì từ ZWorld 2019?

    Với chủ đề " Move to All-in-one CAx", ZWorld 2019 được tổ chức tại khách sạn Conrad ở Quảng Châu, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 28/3 đến 29/3/2019.

  • Cộng đồng người dùng ZWCAD

    Đăng câu hỏi và câu trả lời của bạn trong diễn đàn ZWCAD. Mọi người đều có thể tham gia vào cộng đồng ZWCAD để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi suy nghĩ.

© 2019 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) All rights reserved. Privacy Policy.

All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More