Hơn 900.000 người đang dùng ZWCAD

Tin tức mới nhất

  • Một bước tiến trong BIM: ZWCAD 2022 tương thích với các tệp IFC

  • ZWCAD 2022: Giải Pháp Thiết Kế Nhanh Hơn Và Thân Thiện Hơn

    ZWSOFT, nhà cung cấp đáng tin cậy của các giải pháp All-in-One CAx, đã giới thiệu phiên bản CAD mới nhất ZWCAD 2022.

  • Cộng đồng người dùng ZWCAD

    Đăng câu hỏi và câu trả lời của bạn trong diễn đàn ZWCAD. Mọi người đều có thể tham gia vào cộng đồng ZWCAD để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi suy nghĩ.

© 2021 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) All rights reserved. Privacy Policy.

All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More