Tại sao trở thành một đối tác với chúng tôi?
Chương trình đối tác & đại lý tạo cơ hội để bạn gia nhập vào một thị trường CAD/CAM tại Pacisoft, có danh tiếng và gia tăng lợi nhuận của bạn.
Tiềm năng thị trường và cơ hội lớn
Phần mềm CAD tuyệt vời
Kinh doanh thành công với CAD Businesses
Trở thành đối tác & đại lý của ZWCAD bây giờ.
Contact Ms. Irene Chen
Channel Director of ZWCAD+ Overseas Business
Tel: 86-20-38289780 ext 828
Skype: irenechensy
Email: sales@zwcad.com
Submit Application Form

© 2018 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. Privacy Policy.