Với nền tảng ZWCAD và API chuyên nghiệp, bạn có thể dễ dàng chuyển ứng dụng của mình sang nền tảng ZWCAD với API tương thích cấp mã của nó. Với kênh mạng lưới đối toàn cầu của chúng tôi, ứng dụng của bạn cũng được quảng bá rộng rãi.
Tại sao chuyển sang nền tảng ZWCAD?
1. Đáp ứng khách hàng quan trọng với nền tảng ZWCAD hiệu xuất cao và giá cả hợp lý.
2. Chuyển ứng dụng của bạn một cách dễ dàng với các sửa đổi nhỏ của mã nguồn.
3. Nhận hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và phản hồi từ ZWSOFT.
4. Quảng bá sản phẩm của bạn với mạng ZWCAD toàn cầu gồm 200 nhà phân phối được ZWCAD ủy quyền và 900.000 người dùng.
Chuyển các ứng dụng của bạn sang nền tảng ZWCAD theo ba bước:
* Bạn cần tài khoản Nhà phát triển để tải lên ứng dụng.
Giải pháp công nghiệp
Xem cách các nhà phát triển khác hợp tác thành công với chúng tôi để cung cấp các sản phẩm giá trị gia tăng cao.

Tìm hiểu thêm
Trở thành Nhà phát triển
zdn@zwsoft.com

© 2020 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) All rights reserved. Privacy Policy.

All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More