ZWCAD Enterprise License

ZWCAD cung cấp một giấy phép doanh nghiệp cho doanh nghiệp lớn, đặc biệt là những người có nhiều phòng làm việc. Giấy phép doanh nghiệp ZWCAD ủng hộ cá thể khác nhau truy cập đến ZWCAD trong một LAN (Network bản địa) hoặc VPN(Network cá nhân) từ nhiều địa diểm và đơn giản hóa quản lý giấy phép và giảm xuống chi phí quản lý cho các doanh nghiệp. Hơn nữa, các doanh nghiệp có thể phân bổ cung cấp và nhu cầu ngang qua văn phòng và khoảnh khắc cho cân xứng nhau để thoa mãn yêu cầu kế hoạch.

Enterprise License (vĩnh viễn)
Số lượng tối thiểu ●      100 cái
Khu vực ●      Sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau trong một quốc gia
Quyền
  • ●      Phần mềm nâng cấp đến phiên bản mới nhất (kế hoạch bảo hành).
  • ●      Ưu tiên hỗ trợ và huấn luyện kỹ thuật
  • ●      Hỗ trợ cấp độ R&D được các nhà phát triển của ZWCAD cung cấp.
  • ●      Tùy biến theo các nhu cầu của doanh nghiệp.
  • ●      Công cụ với giá trị gia tăng.
  • ●      Giá cả thân thiện hơn và chính sách giấy phép linh hoạt hơn.
Dịch vụ VIP (Lựa chọn)
  • ●      KH hưởng dịch vụ VIP có thể giải quyết vần đề kỹ thuật của họ.
  • ●      trong một thời gian nhất định được ZWSOFT hứa hẹn.
Global license (Cấp phép toàn cầu)
  • Khách hàng sử dụng license cho các văn phòng ở các nước khác phải mua ZWCAD global license (Cấp phép toàn cầu) với chi phí tăng thêm 30%*MSRP
3d rendering software | 3D Machinery models | 3d cad software | mold design | cad software Professional | Architecture design software
ZWCAD is developed and provided by ZWCAD Software Co., Ltd.
2016 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. | About ZWSOFT | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact us |