Khám phá lợi ích của bản quyền vĩnh viễn ZWCAD

Bản quyền không hết hạn

Bạn có thể dùng nó mãi mãi và không phải lo bản quyền hết hạn.

Chi phí dài hạn lâu hơn

Thanh toán một lần, chi phí thấp nhất trong thời gian dài.

Phương pháp linh hoạt
để nâng cấp

Nâng cấp không bắt buộc, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới nhất bất kỳ khi nào bạn muốn.

Công việc hành chính
đơn giản hơn

Để qua những khó khăn từ việc đổi mới thường xuyên và đơn giản hóa công việc hành chính của bạn.

Giảm bớt sự phụ thuộc vào Internet và tăng cường bảo mật dữ liệu

Có thể sử dụng mà không có Interner và đảm bảo sự an toàn của dữ liệu bạn

Chọn một kế hoạch

Với giấy phép vĩnh viễn ZWCAD, có hai kế hoạch nâng cấp cho bạn. Tìm ra cách nào phù hợp với bạn.
 • Bảo trị hàng năm

  Hỗ trợ ưu tiên

  Luôn luôn có phiên bản mới nhất

  Mua hàng năm

  Giá bảo trị bằng 20% của MSRP

 • Thanh toán khi bạn nâng cấp

  Hỗ trợ tiêu chuẩn

  Nâng cấp chỉ khi bạn muốn

  Linh hoạt

  Giá nâng cấp bằng 30% của MSRP

Cái gì là hỗ trợ ưu tiên?

Yêu cầu kỹ thuật sẽ được ưu tiên xử lý và hỗ trợ nhanh sẽ được cung cấp theo phiên bản mới nhất.

Có giá ZWCAD

 • Tiêu chuẩn ZWCAD

  Căn bản

  LISP

 • ZWCAD Professional

  Căn bản

  Mô hình 3D

  API

 • ZWCAD Mechanical

  Căn bản

  Mô hình 3D

  API

  Mô hình Cơ khí

 • ZWCAD Architecture

  Căn bản

  Mô hình 3D

  API

  Mô hình kiến trúc

Trích dẫn
1. Giá ZWCAD thay đổi ở thị trường khác nhau.. Vui lòng tham khảo với đại lý ZWCAD địa phương để biết thêm chi tiết.
2. Học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục được hưởng các ưu đãi phi thương mại.

So sánh giữa bản quyền Vĩnh viễn và Thuê>>

Tìm loại license

Chúng tôi cung cấp các loại license dựa trên nhu cầu của khách hàng. Nhận giải pháp tốt nhất mà bạn đang tìm kiếm.
Mô tả
Soft key(đề nghị)
Dongle key
Floating license
Borrowing license
Sự triển khai
Nút
Thời hạn
Độc lập
Một nút mỗi license
Sẵn có
Sẵn có
N/A
N/A
N/A
Không có hạn
Vĩnh viễn
Network
Nhiều nút mỗi license
Sẵn có
N/A
Sẵn có
Sẵn có
Sẵn có
5 nút (tối thiểu)
Vĩnh viễn

Chi phí Network là giống như chi phí Standalone, không có chi phí thêm

Hiểu biết thêm về network lincense

Chúng tôi cung cấp lincense standalone và license network để đáp ứng nhu cầu của công ty bạn. Network licensing cung cấp một phương thức cho nhiều người dùng hoặc công ty với nhiều văn phòng để truy cập ZWCAD cùng một mạng LAN (Local Area Network) hoặc VPN (Virtual Private Network). Nhiều người dùng cùng chia sẻ một số bản quyền ZWCAD có hạn, giảm tổng chi phí cho các doanh nghiệp và các công ty SME.
Mua ngay
Đối với người dùng doanh nghiệp cần dịch vụ trực tiếp từ ZWSOFT hoặc mua ZWCAD để sử dụng toàn cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm ZWSOFT.
Liên hệ với nhóm ZWSOFT
So sánh giữa bản quyền Vĩnh viễn và Thuê

Vĩnh viễn ZWCAD

Tiền thuê CAD khác
(Cũng gọi Đăng ký)

Thời hạn

Vĩnh viễn

Theo thời gian (Hàng tháng/ Hàng quý/ Hàng năm)

Thành toán trả trước

Giá thanh toán một lần thấp hơn

Thấp hơn nhưng định kỳ

Bản quyền

License độc lập hoặc network

Người dùng đặt tên (Độc lập)

Sự đổi mới

Người sử dụng quyết định khi nào nâng cấp

Gia hạn hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm

Internet

Có thể sử dụng mà không có Internet

Đăng nhập 30 ngày một lần

Sau 5 năm, bạn sẽ tìm ra bạn đã dành…

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

Chi phí tổng cộng

Vĩnh viễn ZWCAD

Vĩnh viễn ZWCAD+ Bảo trì

Tiền thuê Hàng năm CAD khác

© 2020 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) All rights reserved. Privacy Policy.

All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.

For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More