Chính sách nâng cấp thân thiện, chi phí hợp lý
ZWSOFT cung cấp chính sách nâng cấp thân thiện và có lợi cho người dùng. Không có chính sách bắt buộc bạn phải nâng cấp hàng năm. Đối với những người đang sử dụng ZWCAD, chúng tôi cung cấp những bản nâng cấp với những cải tiến liên tục. Đồng thời, chỉ cần phí nâng cấp 1 năm thì bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới nhất từ những phiên bản cũ hơn bất kỳ.

Làm thế nào có thể ZWCAD mang lại cho bạn lợi ích & giá trị hơn?
Sử dụng ZWCAD Business Value Tool
Tùy chọn cấp phép linh hoạt
So sánh tính năng khác nhau của cấp phép để tuyển chọn một bản thích hợp nhất với bạn.
Licensing options Stand-Alone Network
Soft-key Dongle Soft-key
copies per license One copy per License Multiple copies per
License
Floating License
License Borrowing
Deployment Wizard
LAN Connecting
VPN Licensing
Lợi ích của giấy phép Network Softkey License
Soft-key cho phép bạn chuyển đổi giấy phép cho các máy tính ở các vị trí khác nhau.

Giấy phép mượn cho phép các máy trạm ở bên ngoài sử dụng một bản sao của giấy phép mạng mà không cần kết nối với máy chủ.

Gửi các files cài đặt vào một thư mục chia sẻ trên mạng LAN mà không cần domain. Sau đó, các máy trạm có thể cài đặt và cấu hình các giấy phép từ các thư mục chia sẻ đó.

Đối với các công ty đa quốc gia, hoặc có nhiều văn phòng khác nhau, Virtual Private Network (VPN) cho phép thiết lập các giấy phép gọi là cấp phép đường dài (long-distance) để quản lý các giấy phép của họ.

Lợi ích của giấy phép công ty (Company Licenses)
Giấy phép công ty là chính sách tiết kiệm ngân sách cho công ty khi cần mua nhiều giấy phép sử dụng, ví dụ tới 150+ bản sao. Đảm bảo việc sử dụng ZWCAD không hạn chế, và đáp ứng tối đa nhu cầu của các công ty với chi phí tối thiểu.

© 2018 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. Privacy Policy.