Hơn 550.000 người đang dùng ZWCAD

Tin tức mới nhất

  • ZWCAD 2019 Beta có thể cho các người dùng thử nghiệm

    ZWCAD 2019 Beta đã sẵn sàng cho tất cả người dùng CAD thử nghiệm với nhiều tính năng mới như định nghĩa Dynamic Block, PDF and DWFx Underlay, Annotative Objects, Batch Plot v.v.

  • ZWCAD Mechanical và Architecture 2018 SP2 hiện có rồi

    Dựa trên ZWCAD 2018 SP2, đã ra mắt mạnh mẽ vào tháng trước với nhiều tính năng mới quan trọng, ZWCAD Mechanical và Architecture 2018 SP2 cũng đã được phát hành.

  • Cộng đồng người dùng ZWCAD

    Đăng câu hỏi và câu trả lời của bạn trong diễn đàn ZWCAD. Mọi người đều có thể tham gia vào cộng đồng ZWCAD để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi suy nghĩ.

© 2018 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. Privacy Policy.

All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.