• Chương trình đối tác
  ZWCAD OEM có thể làm CAD với nền tảng developers và system tương thích với dạng DWG nhanh chóng, nhẹ nhàng và điều chỉnh cách giải pháp theo y cầu của khách hàng. Tất cả những phục vụ như thể được thực hiện với kỹ thuật ZWCAD và đây đã được 550 ngàn người sử dụng tại 80 quốc gia chứng minh.
 • Bắt đầu doanh nghiệp CAD với kỹ thuật tuyệt vời ZWCAD của bạn
 • Bạn có thể bắt đầu doanh nghiệp bạn với một chiến lược là hợp tác với ZWSOFT và cung cấp giải pháp có giá trị gia tăng cho khách hàng. Bạn có thể hưởng thụ những lợi ích như sau qua việc lựa chọn kỹ thuật ZWCAD tiên tiến:

  1. Kỹ thuật mới nhất và được xác nhận
  Qua việc liên tục hoàn thiện phần mềm ZWSOFT, bạn có thể sử dụng kỹ thuật mới nhật trong nghành CAD tù desktop đến mobile.

  2. Branding độc lập
  Bạn có thể kiến lập kênh phân phối toàn cầu của mình miễn phí vói chiến lược tiêu thụ bạn qua sáng tạo ra brand của mình.

  3. Gía cả và chức năng hợp lý
  Bạn sẽ thấy một tổ hợp hoàn mỹ giữa giá cả và chức năng tùy biến ZWSOFT qua chính sách giá cả của ZWCAD.

  4. Sản xuất đơn giản
  Bạn có thể tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất, luyện tập và bán hàng vói tài nguyên duy trì lâu dài từ ZWSOFT.
  MDTCAD là một giải pháp tiết kiệm cho các loại chương trình điều tra như điều tra land, con đường, ống, tuyến điện , đô thị hóa và công việc đào đắp.

  Đây có thể tiếp thu tin tức tù tổng bộ hoặc files GPS và đẻ ra DTM, contours, profiles, cross-sections và 3D grids. Kết quả có thể được thấy trong một viewer với bản văn bản và ortophoto.

  Giải pháp OEM này thúc đẩy MDTCAD có thành tích ưu tú nhất so với engine CAD khác.
  Francisco Navarrete Mandly
  APLITOP
  www.aplitop.com
Cách để trở thành một đối tác OEM:
1. Gửi một email đến văn phòng doanh nghiệp OEM.
2. Ký một hợp đồng bảo mật.
3. Nhận một gói phát triển
miễn phí cùng với hỗ trợ
và tài liệu liên quan.
4. Bắt đầu đàm phán doanh nghiệp
và ký một hợp đồng trước khi
buôn bán sản phẩm.
Vấn đề thường xuyên được hỏi
Sự khác biệt giữa ZWCAD và ZWCAD OEM là gì?
ZWCAD chú trọng đến những người sử dụng CAD truyền thống. ZWCAD OEM là một CAD engine tùy biến và ủng hộ developers bên thứ ba và hệ thống integrator tùy biến chức năng CAD và giao diện và thiết lập giải pháp CAD với brand của họ.

ZWCAD OEM có thể vận hành đồng thời cùng với trình ứng dụng ZWCAD khác hay không?
Bạn có thể thực hiện việc nay với hệ thống quản lý bản quyền của chúng tôi.

Chính sách giá cả ZWCAD OEM là như thế nào?
Chính sách giá cả của chúng tôi liên quan với level tùy biến bạn cần và kế hoạch doanh nghiệp của bạn.

Trở thành đối tác OEM ngay bây giờ!
Contact Ms.Joy Deng
OEM Consultant
Tel: +86-20-38289780 ext 826
Skype: joydeng2008
Email: dengxuan@zwcad.com
Submit Application Form

© 2018 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. Privacy Policy. Terms and Conditions