Bạn có nhiều sự lựa chọn.

ZWCAD cung cấp cho bạn một sự lựa chọn với giấy phép vĩnh viễn

và sự phục vụ chuyên nghành hàng đầu.

Phát hiện ưu điểm của giấy phép vĩnh viễn ZWCAD

ZWCAD cung cấp giấy phép vĩnh viễn nên bạn có quyền sử dụng phần mềm không thời hạn. Bạn có thể hưởng thụ

sự phục vụ chuyên nghành hàng đầu và nhận hỗ trợ về kế hoạch giữ gìn của ZWCAD.

Perpetual not
time-based license
 • Bạn có thể sử dụng nó vĩnh viễn.
 • Không cần lo về vấn đề giấy phép quá hạn .
Lower long-term cost
 • Chi phí thấp hơn trong trường kỳ .
 • Trả tiền một lần chứ không phải là nhiều lần.
Cách linh hoạt để nâng cấp
 • Chích sách nâng cấp không bắt buộc .
 • Nâng cấp đến phiên bản mới nhất với chi phí nâng cấp một lần.
Ngân sách điểu khiển rõ dàng
 • Tránh khỏi vấn đề nâng cấp thường xuyên .
 • Giảm xuống chi tiêu điều khiển và làm cho nó được dự kiến .
Sự phụ thuộc Internet ít hơn và sự an toàn data mạnh hơn
 • Quyết định 100% về đia diểm và thời gian để store data bản địa của bạn.
 • ZWCAD vận hành ổn định cả ngày thiếu Interne.

Find the right maintenance plan that fits you.

ZWCAD maintenance plan is offered to satisfy needs of our users. You can enjoy industry-leading services and get support with ZWCAD maintenance plan.

SAVE MORE MONEY

TiẾT KiỆM TiỀN BẠC HƠN ()
kế hoạch định thuê và giữ gìn

(Esp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

 • Không bắt buộc
 • Hỗ trợ kỹ thuật cấp cao
 • Cơ hội để nâng cấp đến phiên bản mới nhất
 • Giá cả thân thiện hơn so với nâng cấp

Kế hoạch nâng cấp

 • Không bắt buộc
 • Hỗ trợ kỹ thuật cơ sở
 • Nâng cấp đến phiên bản mới nhất bất cứ lúc nào
 • Nâng cấp đến bất cứ phiên bản nào với chi phí cựu

ZWCAD PRICING

Get the best price from ZWCAD.

ZWCAD STD

US$ 1,199

ZWCAD PRO

US$ 1,499

Notes:

1. Những giá cả trên là giả cả chính thức của ZWCAD, nó bao gồm VAT and phí phục vụ.

2. Gía cả cụ thể cho đại lý sẽ thay đổi theo thị trường. Xin liên hệ với đại lý ZWCAD bản địa của bạn đẻ tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

3. Học trò và học viện học thuật có thể hưởng thụ offers đặc thù không không thương nghiệp.

Flexible Licensing

ZWCAD offers both stand-alone license and network license to satisfy needs of our customers.

Vận hành độc lập .

Sử dụng linh hoạt .

Bạn có thể lắp đặt và sử dụng ZWCAD trong địa điểm khác qua một dongle hoặc một soft key nên bạn có thể sử dụng ZWCAD trong văn phòng hoặc ở nhà. Hơn nữa, ZWCAD có thể chạy cả ngày mà không cần Internet.

Network.

Giấy phép floating.

Giấy phép Network cung cấp các người dùng hoặc tổ chức một mode là nhiều văn phòng có thể cùng chung sử dụng ZWCAD với một LAN(Network bản địa) hoặc VPN(Network cá nhân) giống nhau. Giấy phép không nhiều có thể dược nhiều người sử dụng mà giảm xuống chi phí cho công ty vừa và nhỏ.

Compare Perpetual and Rental

 ZWCAD PerpetualOther CAD's Rental
(Also called Subscription)
DurationPerpetual Time-based (Monthly / Quarterly / Annually)
Upfront paymentLower one-time payment Lower but recurring
LicensingStandalone or network license Named users (Standalone)
RenewalUsers decide when to upgrade Renew monthly, quarterly or annually
InternetCan work without Internet Log in every 30 days

After 5 years, you'll find you've spent…

 1 years2 years3 years4 years5 yearsTotal cost (US$)
ZWCAD Perpetual14990000
1499
ZWCAD Perpetual+ Maintenance1499300300300300
2699
Other CAD's Annual Rental16801680168016801680
8400
3d rendering software | 3D Machinery models | 3d cad software | mold design | cad software Professional | Architecture design software
ZWCAD is developed and provided by ZWCAD Software Co., Ltd.
2016 ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. | About ZWSOFT | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact us |