Ứng dụng xem file DWG tốt nhất

Xem file CAD nhanh chóng và dễ dàng

Tương thích

Mở hoàn toàn các định dạng file DWG, DXF, DWF và DWT

Từ version R12 đến 2017

Nhẹ

Dung lượng nhỏ, rất nhanh

Giao diện CAD quen thuộc

Miễn phí

Miễn phí cho hiện tại

Và cho tất cả các phiên bản sau này

Hơn cả một ứng dụn Viewer

Quản lý thuộc tính Layer,

on/off, freeze/thaw, lock/unlock

Công cụ đo lường

Distance, Area, Mass Properties, List

Thuộc tính Palette hiển thị chi tiết

Đo lường với snap và

Theo dõi để đảm bảo chính xác

In với định dạng CTB/STB plot styles

Plot to PDF, JPEG and PNG

So sánh và nhận ra sự khác biệt

Với File Compare, bạn có thể so sánh hai bản vẽ tương tự và làm nổi bật sự khác biệt rõ ràng.

2D or 3D

ZWCAD Viewer xem được tất cả

Xem cả hai vừa đối tương 2D vừa mô hình 3D

Zoom và pan, 3D Orbit giúp bạn xem dễ dàng

Xem mô hình 3D với chế độ ẩn

Xem proxy entity

Xem hình ảnh đính kèm

Font chữ hỗ trợ đa ngôn ngữ

Từ Desktop đến Mobile

Miễn phí cho tất cả thiết bị

 •     Windows

 •     Mac

 •     Linux

 •     Android

 •     iOS

  © 2020 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) All rights reserved. Privacy Policy.

  All other trademarks cited herein are the property of their respective owners.

  For your better experience on our website and the display of relevant information, cookies will be used. Learn More