Chính sách bản quyền

Link nhanh

Ý kiến

ZWSOFT Chính sách bản quyền

Bản quyền vĩnh viễn cùng việc nâng cấp linh hoạt.
ZWSOFT cung cấp nhiều sự lựa chọn với chính sách thân thiện.

Các sản phẩm ZWSOFT áp dụng cho chính sách này:

Bản quyền
Vĩnh viễn

 • Bản quyền vô thời hạn

  Sở hữu mãi mãi
  Không phải lo lắng về việc bản quyền hết hạn
 • Chi phí tổng thể cực thấp

  Thanh toán một lần
  Chi phí rất thấp cho khoảng thời gian lâu dài
 • Nâng cấp
  linh hoạt

  Bảo trì hàng năm
  Bảo trì hàng năm là gì?
  Khách hàng của chương trình Bảo trì hàng năm được quyền nhận các bản cập nhật sản phẩm (bao gồm một phiên bản chính thức hàng năm và các gói dịch vụ) với dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao (không bao gồm dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của đại lý).
  Nâng cấp khi bạn cần

  Hỗ trợ nâng cao

  Phiên bản mới nhất

 • Nâng cấp
  linh hoạt

  Nâng cấp khi bạn cần
  Bảo trì hàng năm

  Hỗ trợ tiêu chuẩn

  Chỉ nâng cấp
  khi cần thiết

Các loại
bản quyền

Tối ưu hóa chi phí mua phần mềm cho doanh nghiệp của bạn.

 • Bản đơn

  1 Key cho 1 Người dùng

  Bản đơn

  Nhận bản quyền bằng softkey hoặc khóa cứng.

 • Bản mạng

  1 key cấp phép cho nhiều người dùng

  Bản mạng

  Nhận giấy phép từ máy chủ. Phân phối và mượn giấy phép bằng softkey.

Bắt đầu hành trình của bạn với các sản phẩm của ZWSOFT