CADBro - Trình xem CAD tiên tiến | Trình xem ZWCAD

Link nhanh

Ý kiến

CADbro

Hợp tác thời gian thực trong không gian CAD 3D

Là một ứng dụng xem mô hình CAD 3D,
CADbro mang cho bạn trải nghiệm nhanh nhậy và thú vị để xem, chú thích,
phân tích và liên kết cộng tác mô hình 3D trong không gian 3D.
 • Hợp tác

 • Quan điểm

 • Chú thích

 • Phân tích

 • CADbro Cloud dung lượng nhẹ

  Trong CADbro Cloud, bạn có thể quản lý và chia sẻ tệp 3D, cũng như hợp tác với các thành viên dự án của bạn trong thời gian thực. Việc truyền đạt dữ liệu kỹ thuật trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, mang lại sự hợp tác bên trong và bên ngoài hiệu quả hơn.
 • View CAD thông minh

  Xem tệp 3D mọi lúc và mọi nơi trên bất kỳ thiết bị nào.
 • Chú thích 3D

  Thêm chú thích 3D để minh họa và hợp tác tốt hơn trên các mô hình 3D.
 • Phân tích nâng cao

  Đảm bảo khả năn chế tạo và lắp rắp sản phẩm

Một công cụ hợp tác cho các lĩnh vực khác nhau

 • Phát triển sản phẩm

 • Hướng dẫn kỹ thuật

 • Kiểm soát chất lượng

 • Mua hàng

 • Sales & Marketing

 • Quản lý

Bắt đầu hành trình CADbro của bạn