cad software

Link nhanh

Ý kiến

ZWCAD Mechanical 2023

ZWCAD MFG 2024 Beta

Mở rộng thư viện chi tiết tiêu chuẩn

Thư viện cung cấp hơn 400,000 chi tiết tiêu chuẩn trên hơn 66 thể loại. Các bộ phận này đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, bao gồm nhiều ngành công nghiệp như chế tạo máy, công nghiệp nặng, ô tô, khuôn mẫu, năng lượng, giao thông vận tải, Thủy lợi, hóa chất và đóng tàu, v.v.

Libraries of Abundant Standard Parts
Libraries of Abundant Standard Parts

Công cụ nhập các chi tiết tùy chọn

Dễ dàng nhập các chi tiết tùy chọn theo tham số vào thư viện bộ phận chỉ với một vài bước đơn giản. Các bộ phận đã nhập có thể được phân loại, đổi tên, tìm kiếm và tái sử dụng một cách dễ dàng. Với công cụ này, bạn có thể sử dụng và quản lý các bộ phận tùy chỉnh một cách thuận tiện

Custom Part Import Tool
Technical Groove Main Frame GB

Double Surface Groove

Double Surface Groove

Single Surface Groove

Single Surface Groove

Hole Rect Reliefs (Bottom)

Hole Rect Reliefs (Bottom)

Hole Rect Reliefs (Central)

Hole Rect Reliefs (Central)

Shaft Reliefs 1

Shaft Reliefs 1

Shaft Reliefs 2

Shaft Reliefs 2

Công cụ vẽ chuyên dụng

Các công cụ vẽ đường gióng chuyên nghiệp cho phép bạn nhanh chóng tạo các đối tượng hình học nhanh hơn.
Thêm vào đó, tính năng Super Edit cho phép bạn sửa đổi các đối tượng chỉ bằng một click chuột, giúp tăng tốc hiệu quả vẽ

Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions
Select to Create Constructions

Tiêu chuẩn bản vẽ có thể tùy chỉnh

Các tiêu chuẩn bản vẽ luôn có sẵn và hoàn toàn có thể tùy chỉnh để tạo dữ liệu thiết kế đáp ứng với yêu cầu từng công ty.
Các bản vẽ nhiều khung tên và tỷ lệ khác nhau cũng được hỗ trợ để các đối tượng trong khung tên này không ảnh hưởng tới khung tên khác

Tải vào

Thư viện hệ thống

Customizable Drafting Standards
Customizable Drafting Standards
Customizable Drafting Standards

Ghi chú thông minh Tiết kiệm cho bạn 80% thời gian ghi chú

Ghi chú Thông minh liên kết các số thứ tự chi tiết với BOM, đơn giản hóa việc xử lý text bằng cách cập nhật và tương tác đồng bộ dữ liệu text. Với chỉ một lệnh đã tiết kiệm 80% thời gian ghi chú bản vẽ.

Intelligent Annotation Saves You 80% of Annotating Time
Intelligent Annotation Saves You 80% of Annotating Time

Các sản phẩm khác