Deltamarin Ba Lan chọn ZWCAD để có thiết kế tàu hiệu quả hơn

Link nhanh

Ý kiến

Deltamarin Ba Lan chọn ZWCAD để có thiết kế tàu hiệu quả hơn

Deltamarin Ba Lan, một trong những công ty đóng tàu nổi tiếng thế giới, đã chọn ZWCAD để tạo ra các thiết kế tàu hiệu quả và sáng tạo hơn cho các chủ tàu và bến bãi.

2021-10-18 16:05:00 1943

Câu chuyện hoàn chỉnh

 

Qung Châu, Trung Quc: ngày 18 tháng 6 năm 2013 ZWSOFT, nhà cung cp gii pháp CAD / CAM hàng đầu cho các ngành công nghip AEC và MCAD, đã thông báo rng Deltamarin Ba Lan, mt trong nhng công ty đóng tàu ni tiếng thế gii, đã chn ZWCAD để to ra nhng con tàu hiu qu và sáng to hơn thiết kế cho ch tàu và thuyn. Vi nhiu chc năng và mc giá có sc cnh tranh do ZWCAD cung cp, Deltamarin Ba Lan s đưa ra các khái nim thích ng và cung cp các d án có li cho khách hàng theo cách hiu qu và kp thi hơn.

Deltamarin Ba Lan chuyên v tư vn, thiết kế và k thut t các nhim v và nghiên cu phát trin ý tưởng nh đến hoàn thành các gói k thut trong lĩnh vc hàng hi. H theo kp s phát trin mi nht ca phn mm CAD để h tr thc hin d án hiu quđạt được kết qu cui cùng ti ưu, phn ánh cam kết ca h trong vic kết hp chi phí hp lý vi tính bn vng.

 

Nhu cu

S phc tp trong thiết kế đối vi các d án đóng tàu ngày càng tăng, trong khi nhu cu công nghip tiếp tc tăng để đạt hiu qu chi phí cao hơn và chu kỳ phát trin ngn hơn. Đơn gin hóa quy trình thiết kế là mt cách để đạt được mc tiêu, vì vy Deltamarin Ba Lan cn mt phn mm CAD đầy đủ chc năng vi mc giá cnh tranh. Ngoài ra, vi s phát trin ca công ty, h đang đặc bit chú ý đến h thng cp phép linh hot, vì h cn tăng s lượng máy trm làm vic cho các nhà thiết kế và k sư.

 

Gii pháp

Deltamarin Ba Lan tn dng giá tr ca phn mm CAD để đáp ng nhng thách thc kinh doanh mi nht. Sau khi so sánh vi các phn mm CAD khác, h hài lòng vi s cân bng gia hiu sut và giá c tuyt vi ca ZWCAD. Các chc năng cơ bn cung cp quy trình làm vic đơn gin hóa để đáp ng nhu cu v hàng ngày. Vi vô s công c tiên tiến, h có th tăng tc độ phân phi d án và làm thiết kế phc tp tr nên d dàng hơn. “Chúng tôi s dng ZWCAD để đơn gin hóa công vic thiết kế và chnh sa. Mt lot các chc năng và vic cp phép sn phm linh hot cho phép chúng tôi làm vic thoi mái và không gp bt kỳ vn đề gì ,” Bà Jadwiga Sztelwander, Giám đốc Deltamarin Ba Lan, cho biết: “Chc năng ca ZWCAD chc chn đáp ng các yêu cu ca chúng tôi.”

Dch v

Dch v chuyên nghip và đáng tin cy là mt lý do khác mà Deltamarin Ba Lan chn ZWCAD. SZANSA, nhà phân phi ZWCAD được y quyn ti Ba Lan, luôn h tr ngay lp tc để gii quyết mi vn đề v k thut và bán hàng. H tr k thut ca h giúp ti ưu hóa hiu sut ca ZWCAD và ti đa hóa năng sut d án. S hp tác vi SZANSA đã thành công tt đẹp k t năm 2010 v quan đim bán hàng và h tr k thut.

 

Giá c

ZWCAD cung cp s la chn tt hơn cho Deltamarin Ba Lan để kết hp chi phí hp lý vi tính bn vng, giúp hđược hiu sut sn phm tương t vi mc giá thp hơn nhiu. Vi ZWCAD, Deltamarin Ba Lan có th đưa ra thiết kế bn vng hơn mà không làm tăng thêm chi phí cho ch tàu và thuyn.

Đánh giá v quyết định la chn ZWCAD, bà Jadwiga Sztelwander cho biết “ZWCAD đáp ng tt c các yêu cu ca chúng tôi v phn mm trong lĩnh vc hàng hi. Giá hp dn ca ZWCAD, chc năng và các hình thc cp phép linh hot là tt c nhng lý do để chn ZWCAD. ”

 

V Deltamarin

Deltamarin là mt công ty k thut và kiến trúc hi quân có tr s ti Phn Lan. H cung cp dch v cho các ngành công nghip Hàng hi và Ngoài khơi trên toàn thế gii. http://www.deltamarin.com

 

V ZWSOFT

ZWSOFT là nhà cung cp gii pháp CAD / CAM hàng đầu cho ngành công nghip AEC và MCAD, vi hơn 320.000 người dùng ti hơn 80 quc gia. Các sn phm ca ZWSOFT, ZWCAD và ZW3D, đã và đang đáp ng nhu cu ca các nhà thiết kế 2D và 3D trong hơn mt thp k. Các khách hàng chính ca ZWSOFT bao gm Siemens, Sony Ericsson, Panasonic, Carrefour và Saint-Gobain. www.zwsoft.com