So sánh

Link nhanh

Ý kiến

So sánh

*So sánh sự khác biệt giữa các phiên bản

Thông tin so sánh ZWCAD ACAD
Phiên bản
Standard
Professional
LT
Full
Tương thích
Tương thích với DWG
Tương thích với DWT, DXF, DWF, DWFx
Nhập PDF & DGN
Giao diện
Giao diện Classic và Ribbon
Tùy chỉnh giao diện người dùng (CUI)
Giao diện Sáng / Tối
Bảng công cụ
Bảng thuộc tính
Dynamic Input
Tự động truy nhập vào dòng command
Chuyển đổi tab vẽ
Chế độ hiển thị ô lưới
Tính năng nâng cao
Flexiblock *Khối động tương tự như Flexiblock.
Quản lý bản vẽ
Đám mây điểm
ArcGIS
Bảng thuộc tính nhanh
So sánh file
Công cụ tính toán
Sao chép thuộc tính
Nhóm đối tượng
Lọc chọn nhanh đối tượng
Multiline và Multiline Style
Công cụ mở rộng
Xuất dữ liệu
Barcode và QR Code
Tính năng đặc biệt
Smart Mouse
Smart Voice
Smart Select
Smart Plot
Chú thích
Leader & MLeader
Kích thước liên kết
Text và MText
Chú thích đối tượng
Revcloud
Chỉnh sửa văn bản trực tiếp
Hatch / Gradient Hatch
Super Hatch
Bảng & Kiểu bảng
Field
Layer
Quản lý thuộc tính layer
Bộ lọc layer
Quản lý trạng thái layer
Xref, Khối & Thuộc tính
OLE
Hình ảnh Raster
Underlay (DWG, DWF(x), PDF)
Chỉnh sửa Xrefs trực tiếp
Insert nhiều block
Quản lý thuộc tính Block
Output
CTB & STB Plot Style
Plot
Xuất bản
Xuất dữ liệu
eTransmit
3D
Mô hình khối, bề mặt, lưới
Render hình ảnh
Kiểu hiển thị
Xoay 3D
Hướng nhìn ACIS
Import file IFC *Chỉ khả dụng khi bộ công cụ kiến trúc được tải.
Chuột 3D
Lập trình
Hỗ trợ File MNU, MNS và MNL
ActiveX API
Hỗ trợ LISP
Lập trình ứng dựng (VBA)
Tiện ích mở rộng (ZRX/ARX)
.NET
Lisp Debugger

Compare

*see differences of all versions on computer

Tải về ngay