ZWSim 2021 - Tính năng mới trong ZWSim 2021

Link nhanh

Ý kiến

Whats-new

2021

ZWSim-EM 2021

 • Cài đặt điểm lấy mẫu tần số

  Cài đặt điểm lấy mẫu tần số

  Bạn có thể đặt các điểm lấy mẫu tần số trước khi tính toán để cải thiện hiệu quả mô phỏng và giảm số lượng dữ liệu kết quả.

 • Kiểm tra mức độ

  Kiểm tra mức độ

  Kiểm tra tính đúng đắn của mô hình bằng các lời nhắc hiệu quả, để thông báo tốt hơn cho bạn về các khuyết tật của mô hình như mặt hở và  vá lỗi cho phù hợp.

 • Mức độ đơn giản hóa lưới

  Mức độ đơn giản hóa lưới

  Mức độ đơn giản hóa lưới hiện có thể được tùy chỉnh, cho phép bạn giảm số lượng lưới và cải thiện tính linh hoạt và hiệu quả của việc chia lưới.

 • Tạo lưới tự động

  Tạo lưới tự động

  Các thông số lưới có thể tính toán tự động theo các đặc tính của mô hình, thông minh hơn.

 • Nhiều loại và sự biến điệu của tín hiệu kích thích

  Nhiều loại và sự biến điệu của tín hiệu kích thích

  Nhiều loại hơn và ba chế độ biến điệu của tín hiệu kích thích cũng được hỗ trợ, để đáp ứng các nhu cầu mô phỏng khác nhau.

 • Đa lõi và GPU đơn

  Đa lõi và GPU đơn

  Tốc độ mô phỏng đã được tăng tốc hơn nữa nhờ  đa lõi và GPU đơn.

Chúng ta hãy thử trải nghiệm nhé!

Gửi Ngay