ZWCAD 2023: Chỉnh sửa thực thể 3D bằng Grip

Link nhanh

Ý kiến

ZWCAD 2023: Chỉnh sửa thực thể 3D bằng Grip

Câu chuyện hoàn chỉnh

ZWCAD 2023: Chỉnh sửa thực thể 3D bằng Grip

Các sản phẩm 2022-07-25 08:37:58

Nếu bạn là một người thiết kế đang tìm kiếm một cách nhanh chóng để tạo các bộ phận đơn giản như đai ốc và sửa đổi chúng trong chương trình CAD 2D, bạn phải thử ZWCAD 2023 của chúng tôi.

Trong phiên bản này, với một số lệnh hiện có như Box, bạn có thể tạo một đối tượng solid ngay lập tức. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh “Extrude” để tạo một đối tượng Solid từ một Surface. Sau khi tạo một Solid, với phương pháp mới được bổ sung để chỉnh sửa đối tượng solid 3D, bạn có thể dễ dàng thay đổi hình dạng và kích thước của nó và xem trước nó cùng một lúc.

Figure 1. Modify a solid with a triangle grip.

Hình 1. Điều chỉnh đối tượng bằng điểm grip tam giác.

Các grip hình tam giác và hình chữ nhật giúp bạn linh hoạt trong việc sửa đổi đối tượng. Chúng sẽ xuất hiện mỗi khi bạn chọn khối. Bạn có thể giữ một điểm grip và di chuyển dọc theo trục X / Y / Z để chỉnh sửa lại khối đã chọn dọc theo một hướng cụ thể. Ngoài ra, để thay đổi kích thước của khối, người dùng có thể sửa đổi các giá trị hình học 3D trên bảng thuộc tính Properties Panel. Bảng thuộc tính sẽ bật lên khi bạn chọn thực thể và các giá trị hình học 3D có thể được tìm thấy trong phần Geometry part.

Figure 2. Modify 3D geometric values on the properties panel.

Hình 2. Sửa đổi các giá trị hình học 3D trên bảng thuộc tính Properties Panel.

Hãy lấy một đai ốc hình lục giác làm ví dụ. Ở đây chúng ta có một chi tiết đai ốc hình lục giác M3. Theo tiêu chuẩn, nó phải có chiều cao 2,4 mm với dung sai 0,2 mm. Nhưng hiện tại chiều cao của chi tiết này chỉ là 2 mm, không đạt tiêu chuẩn.

Figure 3. A M3 hexagon nut that doesn’t meet the standard

Hình 3. Một đai ốc hình lục giác M3 không đúng tiêu chuẩn.

Để đặt đúng chiều cao của nó, bạn có thể nhập giá trị chính xác vào phần "Height" trên bảng thuộc tính. Bạn cũng có thể dùng Dynamic Input, sau đó kéo grips để di chuyển mặt trên của đai ốc dọc theo trục Z và nhập giá trị chính xác.

Figure 4. Modify the height of the hexagon nut using a 3D grip.

Hình 4. Điều chỉnh chiều cao của đai ốc hình lục giác bằng cách sử dụng grip 3D.

Figure 5. A well-designed M3 hexagon nut with a height of 2.4 mm

Hình 5. Đai ốc hình lục giác M3 được thiết kế chuẩn với chiều cao 2,4 mm

Bây giờ chúng ta có một đai ốc lục giác M3 đúng theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, có nhiều chức năng mới khác trong phần chỉnh sửa 3D để bạn khám phá!

Bạn quan tâm đến chức năng chỉnh sửa khối 3D trong ZWCAD 2023 chứ? Hãy tải ZWCAD 2023 với bản dùng thử miễn phí 30 ngày và dùng thử ngay bây giờ!