Tính năng tạo mảng Mảng động: Tăng cường hiệu quả thiết kế có sẵn trong ZWCAD 2022

Link nhanh

Ý kiến

Tính năng tạo mảng Mảng động: Tăng cường hiệu quả thiết kế có sẵn trong ZWCAD 2022

Câu chuyện hoàn chỉnh

Tính năng tạo mảng Mảng động: Tăng cường hiệu quả thiết kế có sẵn trong ZWCAD 2022

ZWSchool 2022-02-15 14:49:00

Sao chép và sắp xếp đối tượng nhanh hơn bằng mảng theo đường dẫn. Trong ZWCAD 2022, đã cải tiến mạnh mẽ và hiệu quả của tính năng mảng. bây giờ bạn có thể tạo ra ba kiểu mảng(đường dẫn/hình chữ nhật/cực)và chúng được liên kết nhau.

Tất nhiên, có nhiều hơn phương pháp bằng mảng để nâng cao hiệu quả thiết kế, vui lòng đọc tiếp!

 

Tạo mảng theo đường dẫn

Trước đây, bạn chỉ có thể nhân bản đối tượng theo hình chữ nhật hoặc hình tròn. Tuy nhiên giờ đây, bạn có thể sao chép các đối tượng theo mọi đường dẫn tùy chỉnh (đường thẳng, chuỗi đa giác, spline, hình tròn,....). Nếu đường dẫn thay đổi, vị trí của các đối tượng sử dụng tính năng mảng động sẽ thay đổi tương ứng.

Để làm điều đó,trước tiên, Chọn nút Path Array dẫn dưới thanh công cụ Home trong thư mục Ribbon hoặc nhập ARRAYPATH trong dòng lệnh; tiếp theo, chọn các đối tượng để tạo mảng và một đối tượng làm đường dẫn và điều chỉnh mảng bằng cách chỉ định các tùy chọn như phương pháp (Chia để phân phối đồng đều các mục của mảng dọc theo đường dẫn hoặc Đo để phân phối chúng theo các khoảng cách cụ thể), điểm cơ sở,…

Figure 1. Path array

Hình ảnh 1: Mảng theo đường dẫn

Điều chỉnh mảng hiệu quả, chính xác với Grips và Panels

Việc kéo các điểm Grip trên mảng theo đường dẫn sẽ tự động tăng hoặc giảm số lượng đối tượng. Đây được gọi là Grip Editing, rất hữu ích và linh hoạt. Chỉ cần di chuyển chuột và kéo điểm Grip, bạn có thể thay đổi số lượng, khoảng cách, góc,.. của các đối tượng một cách thuận tiện.

Figure 2. Grip editing

 Hình ảnh 2. Biên tập Grip

Mặc dù chỉnh sửa bằng các điểm Grip (Grip Editing) rất thuận tiện, nhưng đôi khi độ chính xác là cần thiết. Ví dụ: nếu chúng ta định đặt giá trị khoảng chính xác hoặc tạo 30 hàng trong mảng, thì việc kéo các điểm Grip có vẻ không phải là một ý kiến hay.

 Vì vậy, làm thế nào để làm cho các mảng chính xác? Một trong những câu trả lời là bảng điều khiển theo ngữ cảnh. Khi bạn bấm vào mảng kết hợp, bảng theo ngữ cảnh này sẽ xuất hiện trên menu Ribbon. Với bảng điều khiển này, hầu hết các thuộc tính mảng, chẳng hạn như số cột, số hàng và khoảng cách có thể được đặt. Nếu bạn thích giao diện Classic, chỉ cần nhấp vào mảng để gọi bảng Properties nơi bạn có thể thực hiện những điều tương tự.

Figure 3. Perform more accurate operations in the contextual panel

                           Hình ảnh 3.Thực hiện các thao tác chính xác hơn trong bảng ngữ cảnh


Chỉnh sửa nguồn đối tượng đầu vào, thay thế tất cả các hạng mục

Bạn đã có thể tạo ra Mảng động trong ZWCAD theo cách trên, thời gian phải xóa mảng bị lỗi và tạo lại một mảng khác đã không còn nữa. Hiện đã có chức năng Edit Source mạnh mẽ, khi một trong các đối tượng của mảng được chỉnh sửa, phần còn lại của chúng sẽ được cập nhật tương ứng.

Cách 1: Nhấp vào nút Edit Source bên dưới tab Array trong menu Ribbon, chọn và sửa đổi đối tượng bạn muốn, và cuối cùng chọn Save Changes hoặc Close Array.
Cách 2: Nhập ARRAYEDIT, chọn một mảng, nhập tùy chọn Source, chỉnh sửa đối tượng đầu vào, nhập ARRAYCLOSE và cuối cùng, nhấp vào Yes để lưu các thay đổi.

Figure 4. Edit Source

Hình ảnh 4. Biên tập nguồn đối tượng

 Ngoài việc thay thế tất cả các mục cùng một lúc, bạn cũng có thể thay thế chỉ một hoặc nhiều mục trong mảng bằng chức năng Replace Items.

Figure 5. Replace one or multiple array items

            Hình ảnh 5: Thay thế một hoặc nhiều đối tượng trong mảng với công cụ Replace Items

Theo bạn, chức năng mảng Associative thực sự là một sự tăng cường hiệu quả, đặc biệt cho nhà thiết kế nội thất và nhà thiết kế cảnh quan,v.v. bạn có thể dùng thử 30 ngày miễn phí với bản ZWCAD 2022 và chia sẻ cảm tưởng của  bạn trong ZWCAD nhóm người dùng  Facebook .