CH. Karnchang khiến việc Di chuyển Nhanh hơn

Link nhanh

Ý kiến

CH. Karnchang khiến việc Di chuyển Nhanh hơn

ZWCAD đã giúp CH. Karnchang, công ty đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng công cộng ở Thái Lan, với các dự án tàu điện ngầm.

2021-10-18 14:35:00 1554

Câu chuyện hoàn chỉnh

Mt công ty dn đầu trong lĩnh vc phát trin cơ s h tng công cng

Được thành lp vào năm 1972, CH. Karnchang Public Company Limited hoc gi tt “CK” là công ty dn đầu trong lĩnh vc kinh doanh xây dng và phát trin cơ s h tng công cng toàn din và cht lượng cao Thái Lan.

Bao gm H thng vn ti nhanh hàng lot, Sân bay, Đường bĐường cao tc, Năng lượng, Cp nước và Bến cng, và Tòa nhà, nó ngày càng được các t chc hàng đầu công nhn và tin tưởng, vi kh năng qun lý các siêu d án phc tp cp khu vc, nơi cn tt c các công ngh xây dng và k thut tiên tiến.

Tm nhìn xa tp trung vào tính bn vng

CH. Karnchang la chn và thc hin các d án li ích cng đồng bng d đoán nhu cu ca tương lai - “Li ích cng đồng được đặt lên hàng đầu trong tm nhìn ca công ty chúng tôi. Tt c nhng gì chúng tôi làm cho doanh nghip ca mình luôn phi vì li ích cao nht ca đất nước và xã hi ”.

Nó không ch là mt công ty xây dng. Đúng hơn, nó là động lc thúc đẩy s phát trin và tiến b ca đất nước. Phn đấu nâng cao cht lượng cuc sng v mi mt, cam kết thc hin các d án có đóng góp ln cho cng đồng, xã hi và đất nước.

"Octopus" làm mi người di chuyn nhanh chóng

Là mt trong nhng d án li ích cng đồng, các d án MRT, bao gm Green Line, Blue Extension Line, Purple Line và Orange Line, đã kết ni tt các khu vc t Hua Lamphong đến Tha Phra, t Bearing đến Samutprakan, t Bang Yai đến Bang Sue, vv, gim đáng k áp lc giao thông và rút ngn thi gian đi li ca người dân địa phương.

đó, ZWCAD đã được áp dng cho Green Line, Blue Extension Line và Orange Line. Như CH. Karnchang cũng đã được mi tham d Din đàn ZWCAD Châu Á 2018 được t chc ti Đà Nng vào tháng trước, mt cuc phng vn đã được thc hin vi Anusorn Semathong, Giám đốc H thng và Adthapol Nillaor, Giám đốc Quan h D án, để tìm hiu thêm v các d án này và hiu sut ca ZWCAD.

ZWCAD có tính tương thích cao, đơn gin và d s dng.”

Q1: Cm ơn các ông đã nhn cuc phng vn ca chúng tôi, và  hoan nghênh ông đến vi Đà Nng! Các ông cm thy thế nào khi đây?

Adaphol: Đây là ln th hai tôi đến Vit Nam. Tôi đã đến thăm Hà Ni trước đây. Tôi nghĩ Đà Nng là mt thành ph đẹp và sch, và người Đà Nng cũng rt đáng yêu.

Anusorn: Tôi cũng vy, tôi cm thy thoi mái và hnh phúc khi đây.

Q2: Như chúng ta đã biết, CH.Karnchang là công ty đi đầu trong lĩnh vc kinh doanh xây dng. Các ông có th cho chúng tôi biết thêm nhiu v đó không?

Adaphol: Như bn đã nói, hot động kinh doanh chính ca CH.Karnchang là kiến trúc và xây dng. Nó đã được thành lp 45 năm. Trong 20 năm qua, chúng tôi đã làm vic vi chính ph và thc hin các d án cơ s h tng ln, như H thng vn ti nhanh hàng lot, Đường cao tc và Bến cng. Đây là mt trong 5 công ty hàng đầu trong ngành AEC Thái Lan.

Anusorn: Chúng tôi đã tiếp qun mt s d án được đầu tư hơn 10 t Baht. Mt s các nước khác như Lào. Đa s d án là các công trình đập và thy đin. Nếu tôi nh không lm, chúng tôi đã hoàn thành 2 đến 3 d án như vy.

Q3: D án nào trong nhng d án đó đã s dng ZWCAD?

Adaphol: Chúng tôi đã s dng ZWCAD vi mt lượng ln. Hin nay, ZWCAD ch yếu được s dng trong 3 d án MRT. Chúng tôi bt đầu s dng nó trong mt d án m rng ca MRT Blue Line, bt đầu vào năm 2011. Nó dài 2,6 km và có 2 nhà ga. Và sau đó chúng tôi s dng nó trong MRT Green Line và gn đây là MRT Orange Line.

Q4: Ti sao chn ZWCAD?

Adaphol: Chúng tôi chn ZWCAD vì mt s lý do. Th nht, giá c hp lý, đây là yếu t quan trng mà chúng tôi quan tâm vì chúng tôi có nhiu d án và cn s lượng ln giy phép. Th hai, nó có tính tương thích cao nên hoàn toàn tương thích vi gii pháp CAD cũ ca chúng tôi và có th thay thế hoàn toàn. Hơn na, nó không ch có th hot động rt tt vi h thng ca chúng tôi mà còn tương thích tt vi các phn mm khác, có nghĩa là sau khi hoàn thành công vic thiết kế, chúng tôi có th tiếp tc làm vic vi lưu trình dưới mt cách suôn s. Đối vi các nhà thiết kế, h không cn phi hc li vì đã quen thuc giao din và các lnh. H làm vic tt vi ZWCAD. Nó rt đơn gin và d s dng.

Hình 1. ZWCAD được sử dụng để thiết kế Hộp ga của MRT Orange Line

Hình 1. ZWCAD được s dng để thiết kế Hp ga ca MRT Orange Line

Q5: Các tính năng ca ZWCAD mà các ông yêu thích nht là gì?

Anusorn: Công vic ca tôi ch yếu là m bn v trong ZWCAD và phát trin mt s tin ích b sung da trên các API mà ZWCAD h tr. ZWCAD có th m các bn v ln mt cách d dàng, điu này gây n tượng sâu sc vi tôi. Tôi thích Dynamic Block và nó có th được to và sa đổi trong ZWCAD 2019, đã được Daniel (Giám đốc sn phm ca ZWCAD) đề cp trong din đàn. Tôi nghĩ nó rt là tt.

Adaphol: Tôi thích Smart Voice. Tôi thích s dng nó! Tôi có th để li chú thích bng ging nói hoc ghi chú trong bn v bng lnh SMARTVOICE. Nó là mt chc năng hu ích để làm vic nhóm và hp tác thiết kế tt hơn.

Hình 2.Tiện ích bổ sung của CH. Karnchang đã hoạt động tốt trong ZWCAD

Hình 2.Tin ích b sung ca CH. Karnchang đã hot động tt trong ZWCAD

Q6: Mt s d án MRT đã hoàn thành trong khi nhng d án khác vn đang được tiến hành. Nhng d án này đã mang li li ích gì cho người dân địa phương?

Adaphol: Tàu la xut hin Thái Lan không quá 20 năm, và tc xe luôn là mt vn đề nhc nhi Bangkok. Gi đây vi MRT, mi người có th đi li mt cách d dàng, nhanh chóng và thun tin hơn.

Q7: Ngoài sn phm, ông cm thy thế nào v s h tr và dch v do ZWCAD cung cp?

Anusorn: Chúng tôi đánh giá cao điu đó! Mi khi có vn đề k thut, chúng tôi liên h vi nhà phân phi Xian Jin ti địa phương và h s nhanh chóng phn hi và giúp liên lc vi nhóm h tr ti ZWSOFT (tr s chính), để gii quyết vn đề ca chúng tôi.

Q8: Ông cũng đã th gii pháp CAD di động ca ZWCAD có tên là CAD Pockets, ông nghĩ thế nào v nó?

Anusorn: Điu này rt có li cho công vic nhóm đa nn tng. Tôi có th m, chnh sa và chú thích d dàng trên các bn v .dwg bt kỳ đâu và bt kỳ lúc nào. Hơn na, như chúng ta biết, Cloud hin rt ph biến và CAD Pockets cũng có th lưu gi các bn v vào b nh trc tuyến, điu này rt hu ích.

Q9: Bây gi đến câu hi cui cùng. Năm nay là k nim 20 năm thành lp ZWSOFT, các ông có th nói vài li chúc mng không?

Adaphol: Chúc mng sinh nht ZWSOFT. Xin chúc mng nhng thành tu trong 20 năm qua và nh cơ hi này, chúng tôi có th biết thêm v ZWSOFT. Chúng tôi chân thành hy vng rng ZWSOFT tiếp tc cung cp các sn phm và dch v đáng tin cy.

Anusorn: T lch s phát trin ca ZWSOFT, chúng ta có th thy rng nó không ngng tiến b tng bước. Các chc năng và tính năng ca ZWCAD rt có sc cnh tranh so vi các nhà cung cp khác. Hãy đón ch nhiu điu bt ng hơn na trong tương lai!

 

V ZWSOFT

ZWSOFT (ZWCAD Software Co., Ltd.) là nhà cung cp gii pháp CAD / CAM ni tiếng trên thế gii. Vi danh tiếng là nhà cung cp phn mm CAD / CAM cam kết và đáng tin cy cho các ngành công nghip AEC và MCAD, ZWSOFT đã to ra các sn phm phn mm thiết kế liên tc đáp ng nhu cu ca các nhà son tho 2D và 3D. Vi kinh nghim 20 năm trong ngành CAD, các sn phm và dch v ca chúng tôi đã được chng minh do hơn 550.000 khách hàng trên 80 quc gia, bao gm M,Châu M Latin, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi, v.v.