ZWCAD: Sự lựa chọn liên tục cho Công ty Consolidated Contractors

Link nhanh

Ý kiến

ZWCAD: Sự lựa chọn liên tục cho Công ty Consolidated Contractors

ZWCAD Design vui mừng mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh với Công ty Consolidated Contractors ở Jordan bằng cung cấp thêm giấy phép ZWCAD.

2021-10-26 15:22:00 1373

Câu chuyện hoàn chỉnh

QUNG CHÂU, Trung Quc — ngày 3 tháng 6 năm 2015 -- ZWCAD Design, mt nhà cung cp gii pháp CAD sáng to cho các ngành công nghip MCAD và AEC, vui mng m rng quan h đối tác kinh doanh vi Công ty Consolidated Contractors Jordan bng  cung cp thêm giy phép ZWCAD. Công ty Consolidated Contractors đã mua mt lượng ln giy phép ZWCAD vào năm ngoái. Khi hot động kinh doanh ca h phát trin và li ích ca vic gii thiu ZWCAD, h cn thêm giy phép trong năm nay.

 

Công ty Consolidated Contractors là mt công ty đa dng hàng đầu thc hin các hot động xây dng, k thut, mua bán, phát trin và đầu tư trên toàn thế gii. Công ty cam kết cung cp dch v đáng tin cy, thân thin và chuyên nghip cho các khách hàng đáng quý ca h, đồng thi h tr các môi trường kinh doanh và kinh tế xã hi ti địa phương mà h hot động.

Các d án ca CCC trên khp thế gii

 

Nhng điu h cân nhc khi chn chương trình CAD

Eng. Loai Athamneh, Giám đốc h tr CNTT ca Công ty Consolidated Contractors đã đề cp đến mt s yếu t quyết định để chn các chương trình CAD. Đầu tiên là giá c, không ging như mt s phn mm CAD đắt tin khác, ZWCAD không ch mc giá hp lý mà còn có th đáp ng hu như tt c các nhu cu thiết kế mà rt thân thin vi ngân sách. Th hai là li ngoài ý mun, ZWCAD là mt công c thiết kế n định và nht quán nên hu như không xy ra li ngoài ý mun. Th ba là chi phí đào to, tính năng d s dng ca ZWCAD cho phép người dùng s dng nhanh chóng ngay t ln đầu tiên s dng mà không phi tr bt kỳ chi phí đào to nào.

 

Các tính năng trong ZWCAD thc s hu ích

Giao din người dùng ca ZWCAD rt tương t vi các chương trình CAD ph biến khác trên th trường, giúp cho vic v rt hiu qu. Tc độ nhanh khi m bn v ln là mt li thế rt ln không bao gi được b qua. Hơn na, kh năng tương thích lin mch, c khi và API, cho phép 90% LSP và DCL hot động mà không cn chuyn đổi. Vn còn. Active X và ADS được h tr trong ZWCAD và rt ging nhau, phn mm chuyn cng không còn là vn đề ln na.

Hơn na, phn hi nhanh chóng để khc phc vn đề t đối tác Jordan ca ZWCAD, Sky Gate Corp cũng là mt đim cng rt ln. Eng. Maad Abughosh, Tng giám đốc ca Sky Gate Corp., có th và sn sàng cung cp dch v chuyên nghip ngay lp tc.

 

V ZWSOFT

ZWCAD Software Co., Ltd. là nhà cung cp phn mm CAD quc tế thông qua mng lưới hơn 300 đối tác ti hơn 80 quc gia và khu vc. Sn phm ZWCAD ca ZWSOFT được các nhà thiết kế CAD trong các ngành công nghip AEC và MCAD  s dng.