ULPower Aero Engines

Link nhanh

Ý kiến

ULPower Aero Engines

Russel Pescod, một đối tác của ULPower Aero Engines đã chọn ZW3D để chế tạo động cơ của riêng mình.

2021-10-26 16:12:00 1438

  • Thách thức

    Năm 2004, Russel Pescod, đối tác của ULPower Aero Engines (www.ulpower.com), đang làm việc trong một dự án máy bay trực thăng, và ông ấy đã gặp khó khăn. Đơn giản là hiệu suất không như những gì ông ấy và các cộng sự của ông ấy hy vọng. “Chúng tôi cần thêm công suất, vì vậy chúng tôi đã nói với một chuyên gia về động cơ,” Pescod nói. “Chúng tôi nhận thấy có hai con đường dẫn đến công suất mà chúng tôi cần. Chúng tôi có thể mua một động cơ hiện có, lột bỏ nó, trang bị lại và xây dựng lại nó, hoặc, chúng tôi có thể xây dựng động cơ của riêng mình từ đầu. Cuối cùng, chúng tôi quyết định thiết kế và xây dựng động cơ của riêng mình vì chúng tôi có thể kiểm soát tất cả các biến số ”.

  • Giải pháp

    Với quyết định đó, Pescod bắt đầu tìm kiếm một gói CAD phù hợp để sử dụng trong việc thiết kế động cơ máy bay mới. Sau nhiều nghiên cứu, ông đã chọn ZW3D. Anh ấy nói, “Chúng tôi chọn phần mềm ZW3D vì một số lý do. Thứ nhất, chúng tôi là một công ty nhỏ với nguồn lực hạn chế, vì vậy lựa chọn của chúng tôi phải chi phí hợp lý. Thứ hai, ZW3D không giảm hiệu suất; nó có tất cả các công cụ chúng tôi cần. Và cuối cùng, ZWSOFT đã rất ủng hộ những gì chúng tôi dự định làm. ”

Câu chuyện hoàn chỉnh

Li chng thc:

"Th nht, chúng tôi là mt công ty nh vi ngun lc hn chế, vì vy la chn ca chúng tôi phi chi phí hp lý. Th hai, ZW3D không gim hiu sut; nó có tt c các công c chúng tôi cn. Và cui cùng, ZWSOFT đã rt ng h nhng gì chúng tôi d định làm.

--Russel Pescod, đối tác trong ULPower Aero Engines